machtool

ITM POLSKA 5.06-8.06.2018.

Each year between 5-8.06.2018 take place in Poznan ITM fairs (innovation, technology, machines). It was complex exhibitions about the moderns technology from Poland and from abroad and also the next step to presentation from 10.04.2018 I Warsaw (industry 4.0 and 3D printing). ITM collected information about the newest solutions in industry, which allowed to improve productions processes. Participation in this event is a must for each finance institution, which finance new technology in industry, to evaluate the risk and to understand the customer’s needs.

ITM POLSKA 5.06-8.06.2018.

Wie jedes Jahr von 5.06 bis 8.06.2018 haben in Poznań ITM Messe stattgefunden (Innovationen – Technologie- Maschinen). Das war eine komplexe Darstellung von neusten Technologie aus Polen und aus der ganzen Welt und die Fortsetzung des Treffens am 10.04 in Warschau (Industrie 4.0 und 3D Druck). ITM Messe haben die Informationen ueber die neusten technologischen Loesungen in Industrie, die zur Optimierung der Produkzionsprozessen beitragen, gesammelt. Es wurde die Atmosphaere  erschaft, um die geschaeftliche Kontakte zu knuepfen. Die Teilnahme an diesem Event ist ein Pflich fuer alle, die innovative Loesungen in Industrie finanzieren, um richtig das Risiko der Transaktion zu bewerten, und Kundengeschaeft zu verstehen.

ITM POLSKA 5.06-8.06.2018.

W dniach 5.06.-8.06.2018 odbyły się jak co roku w Poznaniu targi ITM Polska Innowacje-Technologie-Maszyny. Była to kompleksowa prezentacja nowych technologii z Polski oraz z zagranicy.  Ciąg dalszy prezentacji przemysłu 4.0 i technologii 3D, w której wzięłam udział w kwietniu 2018. Targi ITM zgromadziły informację o najnowszych rozwiązaniach, które mogą zoptymalizować procesy produkcyjne, o najnowszych trendach w przemyśle i została stworzona możliwość podjęcia biznesowej współpracy. Obecność na tych właśnie targach jest obowiązkowa dla wszystkich finansujących innowacyjne rozwiązania w przemyśle, aby móc właściwie ocenić ryzyko danej transakcji oraz zrozumieć intencje klienta.