Agnieszka Żurek Finanse

06.12.2017 - IBB Andersia Hotel - Social Networking

On the 06th of December 2017 took place the Christmas Meeting in Poznań. It was organised by German- Polish Association together with Lewiatan, DWK and Wielkopolskim Klubem Kapitału, Lożą Wielkopolskiej BCC, Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Pracodawców RP –Wielkopolska, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą. The was very good time to summ up the year 2017 and to establish new partnerships.