Leasing

Masz pomysł inwestycyjny i poszukujesz odpowiedniej oferty leasingowej (leasing operacyjny, finansowy, zwrotny lub pożyczka leasingowa) dopasowanej do Twojego profilu działalności ? 

Pomożemy Tobie go pozyskać prowadząc rozmowy z instytucjami finansowymi i przygotowując niezbędną dokumentację.

Kodeks cywilny definiuje umowę leasingu – jako umowę, w ramach której jedna strona (finansujący) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz drugiej stronie (korzystającemu) do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Zalety leasingu operacyjnego

Zalety leasingu operacyjnego: raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu; podatek VAT jest doliczony  do każdej raty leasingowej; po zakończeniu umowy wykup jest możliwy ale nie obligatoryjny.

Zalety leasingu finansowego

Zalety leasingu finansowego: korzystający jako właściciel ekonomiczny amortyzuje przedmiot leasingu; w koszty można zaliczyć tylko odsetkową część raty leasingowej, a podatek VAT jest do zapłaty wraz z pierwszą ratą leasingową, korzystający staje się właścicielem po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny: umożliwia uwolnienie środków finansowych zamrożonych w zakupionym sprzęcie i wpływa korzystnie na przepływy pieniężne.

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa: umożliwia finansowanie sprzętu objętego dotacją, gdzie właścicielem przedmiotu musi pozostać korzystający, który amortyzuje przedmiot na którym ustanowiony jest zastaw.

Leasing daje również możliwość dostosowania harmonogramu spłat do indywidualnych potrzeb Korzystającego, na przykład sezonowych przychodów. Leasing to możliwość pokrywania kosztów użytkowania, a w konsekwencji zakupu urządzeń z bieżących przychodów firmy.

W przypadku problemów finansowych możliwość przeniesienia praw i obowiązków korzystającego z leasingu na osobę trzecią.